EMPOWERING           YOUR BRAND

TECH-ENABLED SALES & MARKETING

[ enterprise revenue solutions ]

Is your business ready to face the challenges of today's digital landscape? At GRID SYNERGY, we work hard to understand your business, nail down your pain points, and cut through the layers. With this approach, we are able to give you tailored, efficient and effective solutions. We deliver sales expertise and tech-enabled solutions to drive your revenue growth.

Businesses can no longer afford to stay in the dark ages. We design, build and execute strategies and tools that are capable of bringing your business into the digital age. The strategies and products we design will stand the test of time and scale efficiently as your business grows. With proven, repeatable processes for advancing pipeline-ready sales opportunities, Grid Synergy enables your business expansion into new markets and geographies while optimising your revenue delivery. Our end-to-end expertise supports you (and even your Partners!) throughout the sales process and delivers real revenue opportunities.

WHAT WE'RE CAPABLE OF

// Strategies

SOCIAL MEDIA MARKETING


One of the best ways to build a loyal and committed customer base is to have active social media accounts. Whether we are utilising paid or organic posting, our social media specialists will be able to transform your social presence into a serious revenue-generating asset.
CREATIVE CONTENT CREATION


Providing your customers with up-to-date content that they will want to seek out time and time again is huge. Our team of skilled writers are experts at crafting content which will draw potential customers in and present you as an industry thought leader.
MEDIA PLANNING & BUYING


Where you advertise is just as important as how you advertise. As part of your digital strategy, we place your marketing messages in channels that will achieve maximum reach.
SEARCH ENGINE OPTIMISATION (SEO)


Nowadays, SEO goes hand-in-hand with engaging and value-adding content on your website. With a smart distribution of keywords and a solid understanding of search engine algorithms, our data scientists will optimise your content to put you at the top of relevant searches.
EMAIL MARKETING & COMMUNICATION


The most effective means of maintaining a strong relationship with your customers is through consistent personalised communications via email. Our team of writers are able to craft, distribute and monitor communication to your current client list, and help to keep your brand front and centre.
LEAD NURTURING


The journey someone takes on their way to becoming a loyal customer takes careful planning and nurturing. We take the time to understand your sales-cycle and tailor specific messages that are meant to spark interest among potential customers at every point in their journey.
SEARCH ENGINE MARKETING (SEM)


Our data scientists are experts at creating bespoke SEM campaigns that utilise the latest best-practices to drive consistent traffic to your website. With an excellent understanding of Google Ads Seach and Display remarketing tools, your website will be put at the top of relevant searches, thus helping to increase sales generated from your website.
REMARKETING


This is the process of distributing targeted messages to a specific audience, based on their previous online behaviours. We will design a strategy that allows us to concentrate on specific individuals depending on their previous interaction with your brand.

// Development

Hva er nanoteknologi?


Nanoteknologi betyr i utgangspunktet miniatyrisert teknologi. Nanoteknologi bruker meter som målestokk. En nanopartikkel er en ultraliten partikkel med en dimensjon på mellom 1 til 100 nanometer (nm). Det er vanskelig å forestille seg hvor lite nanoteknologi er. Enkelt sagt er en nanometer en milliarddel meter, så:
• Det er 25 400 000 nanometer i en tomme
• En avispapirside er omtrent 100 000 nanometer tykk
• På en sammenlignende skala: hvis en klinkekule var en nanometer stor, ville en meter være på størrelse med jorden.
Hvordan brukes nanoteknologi forbindelse med flytende glass?


I løpet av det siste tiåret har det blitt gjort en betydelig innsats for å utvikle nanobelegg med meget høy ytelse. Flytende glass er resultatet av en slik nanobeleggsteknologi. Et tynt lag av molekylært, partikkelfritt glass (500 ganger tynnere enn et menneskehår) blir avsatt på overflaten på underlaget. Belegget er fleksibelt, pustende, svært holdbart, varmetolerant og antimikrobielt og har egenskaper som ikke-klebende og enkel rengjøring. Det påføres enkelt ved å fordele flytende glass over skjermen og tørke av. Enklere blir det ikke.
Hva er en skjermbeskytter av flytende glass?


Det finnes mange typer flytende glass, som alle er utvikle til ulike typer bruk. For at vi skulle få et beskyttende belegg egnet til skjermer på mobile enheter, måtte vi utvikle vårt eget. En unik form for beskyttelse av flytende glass som beskytter skjermen på mobile enheter på nanonivå. Vår skjermbeskytter av flytende glass er basert på silisiumdioksid (Si02) og nanoteknologi. Belegget består av små glasspartikler (silika) som er suspendert i et løsningsmiddel (alkohol). Når belegget først er påført, er det bare 100 nm tykt (500 ganger tynnere enn et menneskehår), men det kan likevel øke hardheten og holdbarheten til en belagt skjerm vesentlig. Belegget påføres ved å legge glasspartiklene på glassunderlaget og deretter tørke dem av. Deretter fordamer oppløsningsmidlet, mens glasspartiklene blir igjen.
Hvordan fungerer en skjermbeskytter av flytende glass?


Hvis du ser en glassoverflate under mikroskop, vil du se at den ikke er glatt. Den er full av ujevnheter, som kan bli svakhetspunkter når de blir utsatt for ytre belastninger gjennom stump påvirkning. Når det legges en beskyttelse av flytende glass, vil det feste seg til skjermglasset og fylle ut ujevnhetene på nanonivå. Belegget av flytende glass har en utjevnende effekt på glasset, som i stor grad reduserer svake punkter. Som resultat øker hardheten til det belagte glasset, slik at det blir mer robust, tåler mer og holder lenger.
Kan det skade enheten min?


Absolutt ikke. Flytende glass er en helt inert substans og skader ikke enheten på noen måte.
Kan jeg fjerne det flytende glasset fra skjermen etter at det er påført?


Så snart beskyttelsen er påført, vil den feste seg til skjermen og bli en del av glasskjermen. Den vil ikke kunne fjernes i etterkant.
Kan jeg bruke flytende glass på hele telefonen?


Skjermbeskytteren i flytende glass er kun effektiv når den påføres glassoverflaten på enheten. Den beskytter ikke overflater som ikke er av glass.
Kan jeg påføre flytende glass selv om skjermen er sprukket?


Det er mulig å legge på en beskyttelse av flytende glass på en sprukket skjerm, men vi vil absolutt ikke anbefale det, fordi enheten da ikke dekkes av garandien vår. Samtidig vil beleggets beskyttelsesevne bli kraftig redusert. Vi anbefaler alltid at du skifter ut en sprukket eller ødelagt skjerm før du påfører en skjermbeskyttelse av flytende glass.
Vil nanobelegget påvirke produsentens garanti?


Skjermbeskyttelsen av flytende glass påvirker ikke produsentens garanti.
Hvordan påfører jeg flytende glass på enheten min?


Følg instruksjonene i pakken, eller se videoen om hvordan du skal påføre produktet.
Hvor mange enheter kan en pakke med flytende glass dekke?


En pakke er beregnet til en enhet, og du kan kun registrere en enhet per pakke.
Gjør flytende glass enheten knuse-- og ripesikker?


Skjermbeskyttelsen av flytende glass er utviklet for gi skjermen økt sikkerhet mot knusing og riper ved normal bruk og under normale forhold. Det er viktig å huske på at skjermen fortsatt er laget av glass, og hvis den utsettes for kraftige støt kan den fortsatt bli ødelagt.
Hva er silisiumdioksid (Si02)?


Silisiumdioksid eller Si02 kommer i mange former, og en av disse formene er noe som kalles flytende glass. Si02 er hovedsakelig mikroskopiske glasspartikler, og flytende glass er de partiklene som er suspendert i en flytende løsning. Det viser seg at silisiumdioksid faktisk er et veldig nyttig stoff. Det har eksistert i forskjellige former til industriell bruk i over 30 år og brukes som et strømningsmiddel i mange hverdagsprodukter. Hvis du noen gang har brukt tannkrem eller drukket øl, er sjansen stor for at du har konsumert silisiumdioksid. Glassmolekylene (silisiumdioksid/SiO²) kommer fra ren kvartssand, noe det finnes enorme mengder av, fordi silisiumdioksid er en av de mest tallrike forbindelsene på jorden. Akkurat som husholdningsglass, er flytende glassbelegg matsikre, kjemisk inerte og svært motstandsdyktige mot ofte brukte rengjøringskjemikalier. Beleggene tilbyr også motstand mot alkalier, syrer og løsemidler.
Hva slags enheter kan skjermbeskytteren av flytende glass brukes på?


Du kan trygt bruke flytende glass til å beskytte alle glasskjermer eller glassoverflater. Dette inkluderer enheter som smarttelefoner, nettbett og smartklokker. Flytende glass vil øke motstanden mot sprekker og riper på alle glassflater og skjermer.
Hvorfor flasser og bobler det flytende glass på skjermen?


Flassing og bobler er ikke noe du burde oppleve når du påfører flytende glass på skjermen. Belegget påføres ved å legge glasspartiklene på glassunderlaget og deretter tørke dem av. Deretter fordamer oppløsningsmidlet, mens glasspartiklene blir igjen. Hvis du opplever dette, vil det vanligvis bety at det flytende glasset har blitt påført et tynt plastbelegg som sitter på skjermen når den er ny og som burde vært fjernet før det flytende glasset ble påført.
Jeg har lagt merke til riper på skjermen, selv om jeg nylig har påført flytende glass. Hva kan jeg gjøre?


Etter påføringen av det flytende glasset, vil du kanskje legge merke til mindre riper på skjermen. Du trenger ikke å bekymre deg for dette, fordi disse ripene befinner seg i et lag av overflødig glass på skjermen etter påføring. Ripene kan enkelt tørkes vekk med mikrofiberkluten som følger med produktet.

// Data & Analytics

CONVERSION & FUNNEL OPTIMISATION


We help you understand the behaviours and tendencies of your customers as they progress through the sales cycle. Through careful planning, monitoring and A/B testing we'll help to increase the revenue you generate through your online platforms.
WEBSITE ANALYTICS


We put systems in place that allow you to track the behaviour of visitors to your website by collecting key data metrics which then allows us to optimise your website, ultimately leading to an increase in the leads and sales generated.
USABILITY TESTING


Your website is the most important part of your online presence, so you need to ensure it works the way it should. We have developed testing measures that allow us to test every aspect of your online platform to ensure it operates correctly and is optimised for use on all devices.
REPORTING


We have developed reporting templates and metrics that will help you understand your performance and how you are performing compared to your goals and KPIs, matching the data with your ROIs.

// Creative & Design

CONVERSION & FUNNEL OPTIMISATION


We help you understand the behaviours and tendencies of your customers as they progress through the sales cycle. Through careful planning, monitoring and A/B testing we'll help to increase the revenue you generate through your online platforms.
WEBSITE ANALYTICS


We put systems in place that allow you to track the behaviour of visitors to your website by collecting key data metrics which then allows us to optimise your website, ultimately leading to an increase in the leads and sales generated.
USABILITY TESTING


Your website is the most important part of your online presence, so you need to ensure it works the way it should. We have developed testing measures that allow us to test every aspect of your online platform to ensure it operates correctly and is optimised for use on all devices.
REPORTING


We have developed reporting templates and metrics that will help you understand your performance and how you are performing compared to your goals and KPIs, matching the data with your ROIs.

// Communications

SOCIAL MEDIA MARKETING


One of the best ways to build a loyal and committed customer base is to have active social media accounts. Whether we are utilising paid or organic posting, our social media specialists will be able to transform your social presence into a serious revenue-generating asset.
CREATIVE CONTENT CREATION


Providing your customers with up-to-date content that they will want to seek out time and time again is huge. Our team of skilled writers are experts at crafting content which will draw potential customers in and present you as an industry thought leader.
MEDIA PLANNING & BUYING


Where you advertise is just as important as how you advertise. As part of your digital strategy, we place your marketing messages in channels that will achieve maximum reach.
SEARCH ENGINE OPTIMISATION (SEO)


Nowadays, SEO goes hand-in-hand with engaging and value-adding content on your website. With a smart distribution of keywords and a solid understanding of search engine algorithms, our data scientists will optimise your content to put you at the top of relevant searches.
EMAIL MARKETING & COMMUNICATION


The most effective means of maintaining a strong relationship with your customers is through consistent personalised communications via email. Our team of writers are able to craft, distribute and monitor communication to your current client list, and help to keep your brand front and centre.
LEAD NURTURING


The journey someone takes on their way to becoming a loyal customer takes careful planning and nurturing. We take the time to understand your sales-cycle and tailor specific messages that are meant to spark interest among potential customers at every point in their journey.
SEARCH ENGINE MARKETING (SEM)


Our data scientists are experts at creating bespoke SEM campaigns that utilise the latest best-practices to drive consistent traffic to your website. With an excellent understanding of Google Ads Seach and Display remarketing tools, your website will be put at the top of relevant searches, thus helping to increase sales generated from your website.
REMARKETING


This is the process of distributing targeted messages to a specific audience, based on their previous online behaviours. We will design a strategy that allows us to concentrate on specific individuals depending on their previous interaction with your brand.

WHAT WE'VE DONE

DO WE FIT
THE PART?

!

LET'S

GET STARTED

Grid Synergy Australia

13 Sowden Drive

Samson

Perth, WA 6163

Email: enquiry@gridsynergy.sg

© 2018 - 2020 All rights reserved.

PROUDLY MADE IN SINGAPORE

Grid Synergy Singapore

FOLLOW US

  • Grid Synergy Facebook
  • Grid Synergy YouTube
  • Grid Synergy Vimeo
  • Our Business = Your Business